≡ Menu

Ketahui Fatwa Ulama Malaysia secara online

Apa Itu Fatwa?

Definisi Fatwa

Pada bahasa ia diambil daripada afta-ifta’an yang memberi maksud menjelas dan menghuraikan hukum permasalahan.

Dari Segi Istilah

Pada istilahnya pula, fatwa mempunyai pelbagai definisi antaranya:

  1. Fatwa adalah sebagai jawapan yang dibuat oleh mufti pada perkara yang berlaku apabila diajukan soalan kepadanya.
  2. Fatwa ialah mengkhabarkan hukum Allah SWT sama ada pada yang mesti atau harus.

Rujukan: http://www.e-fatwa.gov.my/apa-itu-fatwa

Taufik Mansor: Sila lawati http://www.e-fatwa.gov.my/ untuk ketahui fatwa ulama Malaysia secara online. Harap Maklum.

{ 0 comments… add one }